Epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Prokuratura Okręgowa w Katowicach

Uwaga: W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP do którego prowadzi poniższy link. Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.

Kliknij ten link, aby przejść do formularza elektronicznej skrzynki podawczej: ESP PO Katowice

INSTRUKCJA

 1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
 2. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Biura Podawczego instytucji mieszczącego się po wejściu do budynku (po prawej stronie) przy ul. Wita Stwosza w Katowicach, na następujących nośnikach danych: dyskietka 1,44 MB, pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0, płyta CD-RW Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 3. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.