Kontakt

Kontakt

Adres:
Prokuratura Okręgowa w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
Katowice 40-042 Polska

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP 954-22-46-268

 

tel. + 48 (32) 251-02-41 do 48 

fax. +48 (32) 251-15-26

e-mail: sekretariat@katowice.po.gov.pl

Centrala telefoniczna Wydziałów I Śledczego i  II d/s Przestępczości Gospodarczej:

tel.  +48 (32) 251-72-22

 

Dane teleadresowe podległych Prokuratur Rejonowych znajdują się na stronie głównej, w zakładce "Prokuratury Rejonowe"

 

Uwaga: Poczta elektroniczna nie może służyć do przesyłania pism procesowych, zwłaszcza zawiadomień o przestępstwie, bowiem nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 119 KPK. Nie służy też do udzielania porad prawnych.

 

Numery rachunków bankowych Prokuratury Okręgowej w Katowicach:

 

Rachunek podstawowy:   89 1010 1212 0014 0122 3000 0000

Rachunek dochodów:      39 1010 1212 0014 0122 3100 0000

Rachunek socjalny:         59 1010 1212 0014 0118 9110 0000

Depozyty PLN (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe):    38 1030 1508 0000 0008 0478 2001

Depozyty EURO (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe): 63 1030 1508 0000 0008 0478 2036

Depozyty USD (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe):   19 1030 1508 0000 0008 0478 2052

Depozyty GBP (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe):   41 1030 1508 0000 0008 0478 2044

Depozyty CHF (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe):    22 1030 1508 0000 0008 0478 2095

Depozyty NOK (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe)    05 1030 1508 0000 0008 0478 2110

 

Na koncie dochodów budżetowych powinny być gromadzone dochody o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w tym w szczególności:

1) wpływy z opłat, do których pobierania zobowiązane są jednostki prokuratury na podstawie przepisów prawa, tj.:

 a) opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy,

 b) opłaty związane z dostępem do informacji publicznej.

2) wpływy z kar pieniężnych nałożonych w toku postępowania przygotowawczego,

3) należne odszkodowania,

4) dochody ze sprzedaży majatku,

5) kwoty poręczeń majątkowych, których przepadek orzeczono w toku postępowania przygotowawczego,

6) dochody ze świadczonych usług.

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.