PR 3 Ds 1676.2019 postanowienie o umorzeniu dochodzenia

„Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach, w sprawie o sygnaturze akt PR 3 Ds. 1676.2019, zawiadamia Grzegorza D. (podejrzanego o to, że w okresie od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r., występując jako prezes spółki AZ Logistics sp. z o.o. z/s. w Gliwicach, dokonał oszustw na szkodę 4 klientów tej firmy wyłudzając u nich usługi transportowe, za które po ich wykonaniu nie dokonał zapłaty) i osoby pokrzywdzone jego działaniem o tym, że postanowieniem z 31.12.2020 r. postępowanie to prowadzone w zakresie „przeciwko” Grzegorzowi D. zostało umorzone z powodu niepopełnienia przez niego zarzuconych mu czynów.

Jednocześnie prokuratura zawiadamia 108 pokrzywdzonych (właścicieli i przedstawicieli firm transportowych, którzy w okresie od grudnia 2018 r. do grudnia 2019 r. zostali oszukani przez osobę występującą w imieniu firmy AZ Logistics sp. z o.o. z/s. w Gliwicach w ten sposób, że po wykonaniu usługi transportowej zamówionej przez tą spółkę nie otrzymali od niej zapłaty) i ich pełnomocników o tym, że tym samym postanowieniem z 31.12.2020 r. niniejsze dochodzenie zostało umorzone także „w sprawie” tych czynów z powodu niewykrycia ich sprawcy.

Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach informuje także, iż na to postanowienie o umorzeniu dochodzenia stronom przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania ich sprawy. Przysługuje im także prawo przejrzenia akt sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał to postanowienie. Termin do jego wniesienia wynosi 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia i jest zawity, co oznacza, że zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne. Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie, lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności, bądź przeprowadzenia wskazanych czynności.”

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.