Prokuratura Rejonowa w Katowice-Północ

Prokurator Rejonowy: Katarzyna Kluczewska

Z-ca Prokuratora Rejonowego: Anna Musiorska

 

Zakres terytorialny:

Część miasta Katowice w granicach przebiegających od skrzyżowania ul. Złotej z granicą administracyjną miasta Chorzów, następnie wzdłuż granic administracyjnych miast Chorzów i Siemianowice Śląskie do skrzyżowania z al. Wojciecha Korfantego, al. Wojciecha Korfantego do Rynku Miasta Katowice włącznie, następnie wzdłuż ul. św. Jana do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego, ul. Wojewódzką i ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki do skrzyżowania z al. Górnośląską, wzdłuż al. Górnośląskiej włącznie do wiaduktu kolejowego na wysokości ul. Kochłowickiej i al. Górnośląskiej, następnie w kierunku północnym wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego nad skrzyżowaniem torowisk włącznie, następnie w linii prostej do punktu na wysokości posesji przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 8, dalej środkiem kanału wodnego (dopływ rzeki Rawa) do skrzyżowania z ul. Gliwicką, następnie wzdłuż ul. Grudmanna włącznie do skrzyżowania z ul. Chorzowską, ul. Chorzowską włącznie do skrzyżowania z ul. Złotą.

 

Dane teleadresowe:

ul. Pocztowa 8, 40-002 Katowice

Tel. centrala: +48 (32) 258-70-21 do 24

Tel. sekretariat: +48 (32) 258-70-21 wew. 113

Fax: +48 (32) 258-70-21 wew. 120

 e-mail: polnoc@katowice.po.gov.pl

 

Korespondencja elektroniczna: ePUAP

 

Interesantów przyjmują wyznaczeni przez Prokuratora Rejonowego lub jego Zastępcę Prokuratorzy w poniedziałki w godz. 10:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00 do 14:00.

Interesantów w ramach skarg i wniosków przyjmują Prokurator Rejonowy, jego Zastępca oraz prokuratorz imiennie wyznaczeni przez Prokuratora Rejonowego w poniedziałki w godz. 10:00 do 17:00.

Sekretariat przyjmuje strony w godzinach pracy Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.