Kasacja od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie katastrofy budowlanej na terenie MTK

Prokuratur złożył kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w części w której Sąd uniewinnił oskarżonego - członka Zarządu spółki MTK od zarzutu nieumyślnego spowodowania katastrofy budowlanej. Prokurator w kasacji domaga się uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 2017 roku w tym zakresie. Zdaniem prokuratury Sąd Apelacyjny w Katowicach niezasadnie uznał, iż oskarżony nie może ponieść odpowiedzialności karnej za zawalenie się hali, gdyż działał w usprawiedliwionym błędzie wyłączającym jego winę. Prokurator w kasacji podniósł, że takim ustaleniom Sądu przeczą zgromadzone dowody jak również zasady doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania, a Sąd w tym zakresie dokonał dowolnej oceny dowodów. Zdaniem prokuratury oskarżony wiedział o zagrożeniach wynikających z zalegania warstwy śniegu na dachu budynku, jak również o ugięciu konstrukcji dachu, zaleceniach rzeczoznawcy w tym zakresie i  pomimo tego nie podjął działań zmierzających do wykonania tych zaleceń w całości  i nie podjął koniecznej decyzji o wyłączeniu obiektu z użytkowania. W kasacji prokurator podniósł, iż Sąd Apelacyjny w Katowicach w tym zakresie dopuścił się naruszenia przepisów prawa mających wpływ na treść wyroku. 

Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uznał oskarżonego za winnego  nieumyślnego spowodowania katastrofy i wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpoznając apelację od tego wyroku, uniewinnił oskarżonego. Podstawą uniewinnienia członka Zarządu spółki MTK było przyjęcie przez Sąd, iż działał on w błędzie usprawiedliwionym, które wyłączył jego winę. Błąd ten dotyczyć miał zdaniem Sądu kwestii związanych z odśnieżaniem dachu.

 

                                        Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                     Marta Zawada-Dybek 

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.