Zakończono śledztwo w sprawie wyłudzania przez zorganizowaną grupę przestępczą kredytów obrotowych o wartości 3.800.000 zł.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej, zakończyła prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach śledztwo w sprawie wyłudzania przez grupę przestępczą kredytów obrotowych o wartości łącznie 3.800.000 zł na szkodę banków: PKO BP S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie. 

Przestępstwo polegało na tym, że  przedstawiciele firm z rejonu miasta Katowice oraz miejscowości sąsiednich, przedkładali nierzetelną i/lub sfałszowaną dokumentację dotyczącą wyników prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe CIT-8 zawyżające uzyskany przez spółki dochód w stosunku do rzeczywiście osiąganego) w celu wykazania ich zdolności kredytowej i w efekcie otrzymania środków pieniężnych w postaci kredytów obrotowych.

W niniejszej sprawie pięciu osobom, które działały ze sobą wspólnie i w porozumieniu przedstawiono zarzuty z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zastosowaniu art. 12 k.k. 

Oskarżeni w większości przyznali się do popełnienia stawianych im zarzutów. W sprawie zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji i zakazów opuszczania kraju oraz zabezpieczenia majątkowe w postaci ustanowienia hipotek przymusowych na nieruchomościach na kwotę 104.000 zł.

Zarzucone sprawcom przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

 

Zespół Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach- Monika Łata

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.