Kolejny akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w  Katowicach akt oskarżenia przeciwko 3 osobom oskarżonym o nieprawidłowościami do jakich miało dochodzić w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’w Sosnowcu. Dwie osoby oskarżone to członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu. Odpowiedzą oni przed sądem za przestępstwo niegospodarności związane z działaniem na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu, przy sprzedaży lokali mieszkalnych, i wyrządzeniem jej szkody w kwocie odpowiednio 1.063.495 złotych – w przypadku 1 oskarżonego oraz 959.000 złotych – w przypadku drugiego oskarżonego. Trzeci z oskarżonych to nabywca mieszkań i lokali. Odpowie on także za działanie na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ i wyrządzenie jej szkody w kwocie 1.954.000 złotych. Równocześnie zrzucono wszystkim oskarżonym wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, poprzez wprowadzenie w błąd notariuszy, którzy sporządzali poszczególne akty notarialne.

 Śledztwo zostało wszczęte  na skutek zawiadomienia o przestępstwie  złożonego w 2016 roku przez likwidatora Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, iż w okresie  od września 2011 do sierpnia 2012 roku członkowie zarządu zbywali szereg lokali mieszkalnych pozostających w zasobach spółdzielni mieszkaniowej z naruszeniem prawa. Lokale były zbywane bez sporządzania operatów szacunkowych określających ich wartość, w zasadniczej części po zaniżonej wartości, z naruszeniem prawa pierwokupu lokatorów.  Ustalono również, iż pomimo, iż  nabywcy za część nabytych  mieszkań nie płacili,  członkowie zarządu nie podejmowali żadnych działań zmierzających do wyegzekwowania zapłaty. Równocześnie zgromadzone dowody wskazują na to, iż oskarżeni składali przed notariuszem nieprawdziwe oświadczenia, wskazując iż lokatorom nie przysługuje prawo pierwokupu oraz, iż cena za lokale została uiszczona przed zawarciem aktu notarialnego. Okoliczności te były nieprawdziwe. 

Stwierdzone nieprawidłowości, w obecnie zakończonym śledztwie, dotyczą 111 lokali mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’.

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, częściowo składali wyjaśnienia.  Na majątku jednego z oskarżonych, tytułem zabezpieczenia majątkowego prokurator ustanowił hipotekę do kwoty 1.000.000 złotych. 

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Obecnie skierowany akt oskarżenia to już 4 akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Katowicach, dotyczący ujawnionych nieprawidłowościami, do jakich dochodzić miało w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’. W 2015 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko b. prezes Spółdzielni, dwóm członkom zarządu Spółdzielni oraz nabywcy mieszkań. Przed Sądem Okręgowym w Katowicach trwa nadal postępowanie karne w tej sprawie.

 Kolejny akt oskarżenia dot. nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej,,Sokolnia’’, skierowano do Sądu Rejonowego w Sosnowcu w czerwcu 2017 roku. Aktem oskarżenia objęto 2 osoby: członka Zarządu i Pełnomocnika Spółdzielni. Zarzuty dot. okresu kwietnia 2013 roku. Są to zarzuty niegospodarności na kwotę 296.000 złotych. Chodzi w tym przypadku o 20 mieszkań położonych w 11 budynkach. 

W czerwcu ubiegłego roku skierowano też akt oskarżenia, do Sądu Okręgowego w Katowicach przeciwko dwóm kolejnym osobom. Osoby te zostały oskarżone głównie o przyjmowanie i przekazywanie pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych, udziałów w prawach własności nieruchomości oraz w prawa użytkowania wieczystego, w celu udaremnienia lub utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, ich zajęcia oraz orzeczenia przepadku. Kwota prania to kwota wielomilionowa

Równocześnie Zespół Prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Katowicach kontynuuje działania pozakarne, w sprawie Spółdzielni  Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu. Prokuratorzy  od kliku lat wspierają lokatorów pokrzywdzonych działaniami spółdzielni. Do sądów trafiają kolejne pozwy składane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, mające naprawiać bezprawne decyzje podejmowane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu. 

 

                              Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

                                                         Marta Zawada –Dybek 

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.