Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zakończyła śledztwo prowadzone w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, wyłudzaniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Do Sądu Okręgowego w Katowicach został skierowany akt oskarżenia przeciwko 19 osobom. 3 osoby spośród oskarżonych to osoby, które odpowiedzą przed Sądem za kierowanie tą zorganizowaną grupą przestępczą. Straty Skarbu Państwa w wyniku działalności tej grupy sięgają kwoty 13 mln 145 tys. złotych.

Grupa ta działała na terenie głównie południowej Polski, w okresie od września 2011 roku do końca 2012 roku. Członkowie grupy wykorzystali w swojej działalności, w większości fikcyjną działalność kilkunastu firm, w tym czeskich i słowackich. Osoby zaangażowane w ten nielegalny proceder wykorzystali także w swoich działaniach opodatkowanie stawką ,,0’’ towarów w postaci wyrobów stalowych, będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy. Rzekome transakcje obrotu prętami żebrowanymi i blachą miały na celu wygenerowanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz dokonanie wybranym podmiotom zwrotu podatku naliczonego nad należnym. Kolejne podmioty w łańcuchu fikcyjnych dostaw towarów, a także firmy zajmując się transportem i innymi usługami, miały na celu urealnić rzeczywistą dostawę towarów. Członkowie grupy wystawiali i posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT oraz podawali nieprawdę w składanych we właściwych urzędach skarbowych deklaracjach podatkowych. W ślad za fikcyjnymi transakcjami pomiędzy rachunkami poszczególnych firmami, przekazywane były pieniądze, pochodzące z rzekomych transakcji. Straty Skarbu Państwa w wyniku działalności tej zorganizowanej grupy przestępczej sięgają kwoty 13 mln 145 tys. złotych

Część z oskarżonych przyznała się do stawianych zarzutów i złożyła wyjaśnienia. W sprawie tej obecnie wobec oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji oraz poręczenia majątkowe. Prokurator na poczet przyszłych kar zabezpieczył majątek podejrzanych o wartości prawie 700.000 złotych.

               Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach
                                 Marta Zawada-Dybek  Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.