Zarzuty w śledztwie dot. niegospodarności w spółce należącej do Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A.

Na polecenie prokuratora, funkcjonariusze CBA Delegatura w Katowicach zatrzymali 8 osób. Zatrzymani to byli 4 członkowie Zarządu Węglokoks S.A. oraz 4 byli członkowie Rady Nadzorczej czeskiej spółki Polské Uhli a.s. 

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił 1 lub 2 zarzuty. Pierwszy z nich dot. niedopełnienia obowiązków przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi spółki należącej do Grupy Kapitałowej Węglokoksu i sprowadzenie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w kwocie 3.137.625 złotych.  Drugi z zarzutów dot. karalnej niegospodarności i wyrządzenia  szkody w kwocie  1.774.000 złotych w mieniu  spółki Polské Uhli a.s.

Zatrzymania tych osób nastąpiły w śledztwie prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach dot. niegospodarności w czeskiej spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. Zarzuty mają związek z udzielonymi przez spółkę,  jednemu ze śląskich  klubów sportowych- Ruch Chorzów S.A.,  dwoma pożyczkami w kwotach po 750.000 euro w 2014 roku oraz w 2015 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa decyzję w przedmiocie udzielenia pożyczki podejmowali czterej zatrzymani ówcześni członkowie Rady Nadzorczej pokrzywdzonej spółki. Zgodę na udzielenie pożyczki udzieliły natomiast kolejne zatrzymane osoby, wchodzące w tamtym czasie w skład Zarządu Węglokoksu S.A.,  który był właścicielem pokrzywdzonej spółki. Prokurator zarzuca osobom zatrzymanym, iż  niedopełnili ciążących na nich obowiązków  i nie sprawdzili w jakiej  sytuacji finansowej jest klub sportowy, a następnie podjęli decyzję  lub też wyrazili zgodę na udzielenie zagrożonemu upadłością klubowi pożyczek.  Przyjęte w umowach zabezpieczenie w postaci weksla in blanco  nie było adekwatne do sytuacji finansowej klubu. Wysokość szkody wynikającej z zarzutów to kwota 1. 774.000 złotych. 

Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Składali wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec wszystkich osób zatrzymanych w tej sprawie środek zapobiegawczy w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 25.000 złotych do 50.000 złotych.  

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

 

                                    Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach 

                                                                  Marta Zawada-Dybek

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.