Akt oskarżenia w sprawie twórców pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielamiem pożyczek tzw. „CHWILÓWEK”

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Tychach akt oskarżenia przeciwko 4 założycielom pozabankowego przedsiębiorstwa zajmującego się udzielaniem pożyczek tzw. „chwilówek” Osobom tym zarzucono popełnienie 14 przestępstw związanych z nielegalnym prowadzeniem działalności bankowej i gromadzeniem, bez stosownego zezwolenia środków finansowych od osób fizycznych, celem ich wykorzystania do m.in. udzielania pożyczek, tzw. „chwilówek”, a także nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych wykorzystywanych w tym procederze przedsiębiorstw o nazwach: „Chwilówka Polska” spółka cywilna, P.U.H. „Nobiles 2” spółka cywilna i Przedsiębiorstwo Finansowe „Kredyty Chwilówki” spółka z o.o.

 

 Ustalono, że firmy zaangażowane w przestępczy proceder były ze sobą ściśle powiązane osobowo i kapitałowo. Osoby nimi zarządzające precyzyjnie ustaliły role, jaką każda z nich miała odegrać w procederze przestępczym. W ramach ustalonego podziału ról firma „Chwilówka Polska" spółka cywilna miała się zajmować pozyskiwaniem z rynku środków finansowych od inwestorów, P.U.H. "Nobiles 2" spółka cywilna - udzielaniem pożyczek, tzw. „chwilówek”, a Przedsiębiorstwo Finansowe "Kredyty Chwilówki" spółka z o.o. prowadzić dla obu tych firm usługi windykacyjne oraz wyszukiwać osoby chętne do zawierania umów pożyczek. 

 

 W latach 2011 - 2013 firmy „Chwilówka Polska” spółka cywilna i P.U.H. „Nobiles 2” oferowały swoim klientom, na terenie całego kraju, pożyczki tzw. „chwilówki”, w wysokości od 50 do 1.000 złotych. Reklamowały przy tym swoje usługi w lokalnych czasopismach, jak również na stronach internetowych. Ich oferta była skierowana do szerokiego grona klientów, ponieważ o przyznanie pożyczki mogły się ubiegać także osoby nieposiadające zdolności kredytowej. Pożyczki nie były oprocentowane, ale w przypadku ich niespłacenia w terminie, od pożyczonych środków były naliczane odsetki według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej czterokrotność kredytu lombardowego, tj. ok 10%.

 

 Do udzielania pożyczek wykorzystywano środki finansowe pozyskane wcześniej od tzw. inwestorów, z którymi zawierano umowy pośrednictwa finansowego. W ramach tych umów inwestorzy zobowiązali się wpłacać na konta firm „Chwilówka Polska” spółka cywilna i P.U.H. „Nobiles 2” określoną kwotę pieniędzy, natomiast osoby nimi zarządzające miały inwestować te środki poprzez udzielanie swym klientom wysokooprocentowanych pożyczek, tzw. „chwilówek”.

 

 

Ustalono jednak, że oskarżeni czerpali zysk z samego obrotu pozyskanym na rynku kapitałem. Zawierane przez nich umowy w znacznej części miały charakter pozorny i stanowiły tylko formalną podstawę do dysponowania udzielonymi im przez inwestorów środkami. Dysponowano nimi zgodnie z opracowaną wcześniej strategią biznesową zakładającą wypracowanie zysku pochodzącego z obrotu skumulowanym, obcym kapitałem. Aby zamaskować te działania w księgach rachunkowych przedsiębiorstw nie ewidencjonowano wszelkich operacji finansowych związanych z udzielaniem i spłatą pożyczek.

 

 W okresie objętym zarzutami firmy "Chwilówka Polska" spółka cywilna i "Nobiles 2" spółka cywilna przyjęły na swoje rachunki bankowe oraz bezpośrednio do kas wpłaty pochodzące od ponad 3.600 inwestorów, w łącznej wysokości 108.000.000,00 złotych.

 

 

Jedynie część tych środków została przeznaczona, w celu udzielenia pożyczek, w tzw. „chwilówek”. Pozostałe trafiały bowiem na rachunki osobiste oskarżonych i były przez nich wykorzystywane do różnych celów.

 

             W toku postępowania dokonano zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanych na łączną kwotę 4.000.000 złotych poprzez ustanowienie hipotek na należących do nich nieruchomościach.    

 

             Czyny zarzucone oskarżonym zakwalifikowano, jako przestępstwa z art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowei z art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowościzagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 i grzywną w wysokości do 10.000.000,00 złotych.     

 

 

 

                                                                                         Członek Zespołu Prasowego

 

                                                                                   Prokurator Prokuratury Okręgowej

 

                                                                                           / Waldemar Łubniewski/

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.