Akt oskarżenia dotyczący działalności parabankowej

 

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Witoldowi Sz. – Prezesowi Zarządu spółki Grand Capital sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Witold Sz. oskarżony został o prowadzenie w Katowicach działalności bankowej bez stosownych zezwoleń w okresie od sierpnia 2012 r. do września 2012 r. i oszustwo na szkodę 13 pokrzywdzonych na łączną kwotę 167.000 złotych.

Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, iż oskarżony przyjmował od osób trzecich pieniądze, które spółka miała inwestować w ramach tzw. kontraktów inwestycyjnych zawieranych na określony czas. Równocześnie zakładano, iż w okresie obowiązywania umowy wypłacane będą w regularnych odstępach czasu  odsetki od powierzonego spółce kapitału, a później wypłacony zostanie również kapitał. Umowy zakładały wysoką stopę zysku. W rzeczywistości żadna z inwestycji, która miała być podjęta przez spółkę nie wyszła poza fazę projektową. Przyjmowane środki od klientów wykorzystywane były w rzeczywistości do spłaty innych klientów.

Oskarżony nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w formie banku. 

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie mu kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat, orzeczenie obowiązku naprawienia szkody i orzeczenie na okres 5 lat zakazu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z gromadzeniem środków pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w celu obciążania ryzykiem tych środków.

 

                                                                    Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                                                  M. Zawada-Dybek

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.