Uchylenie tymczasowego aresztowania wobec Katarzyny W.

W związku z wyrażanymi publicznie opiniami sugerującymi, że rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Katowicach uchylające tymczasowe aresztowanie wobec Katarzyny W. wskazuje na brak podstaw dowodowych w zakresie zarzutu zabójstwa dziecka, Prokuratura Okręgowa w Katowicach informuje, ze Sąd Okręgowy w Katowicach podzielił przekonanie Prokuratury, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzaną tego czynu.

Sąd dał temu wyraz zarówno w uzasadnieniu swego orzeczenia, jak i podejmując decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanej innych środków zapobiegawczych w miejsce tymczasowego aresztowania . Gdyby Sąd zajął inne stanowisko w tym przedmiocie, nie mógłby - zgodnie z prawem zastosować żadnych środków zapobiegawczych.

Zawarte w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Okręgowego w Katowicach sugestie co do wartości dowodowej zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego nie miały wpływu na treść decyzji sądu. Prokuratura respektuje to rozstrzygnięcie, jak każde inne prawomocne orzeczenie Sądów. Nie zamierza zajmować stanowiska wobec tych uwag Sądu uznając, że właściwym miejscem do ich roztrząsania jest rozprawa sądowa. 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.