Skuteczne działania prokuratury - wyrok sądu unieważniający umowę sprzedaży dokonaną przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu

Sąd Okręgowy w Katowicach, w dniu 18 grudnia 201 4 roku, uwzględnił powództwo Prokuratura Okręgowego w Katowicach, w którym prokurator domagał się unieważnienia umowy  sprzedaży  dokonanej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Sokolnia’’ z/s w Sosnowcu w  grudniu 2010 roku na rzecz osoby trzeciej. Wyrok unieważniający umowę nie jest prawomocny.

Chodzi o budynki wraz z działkami o wartości 1.495.000 złotych położone w Sosnowcu przy ul. Zagłębiowskiej, Przyjaciół Żołnierza, Wojska Polskiego, Mikołajczyka, Stoczniowców, 1 Maja, Kopalnianej i Mostowej.

W pozwie wskazano, iż zbycia dokonano z pominięciem prawa najemców do pierwszeństwa zakupu. Roszczenie to wynika z art. 48 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Niezależnie od tego przed dokonaniem tych transakcji spółdzielnia podejmowała w tych samych datach i z tym samym numerem sprzeczne ze sobą uchwały. W obrocie prawnym pozostawały więc podwójne uchwały o różnobrzmiących treściach - co jest sprzeczne  z prawem. 

Cały czas natomiast przed Sądem toczy się kolejne postępowanie, również zainicjowane działaniem prokuratora, dot. unieważnienia umowy zbycia dokonanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu. W tym przypadku chodzi o zbycie (zamianę) udziałów w lokalach mieszkalnych o wartości 153.227,04 złotych położonych w Sosnowcu przy ul. Lipowej i Zbrojnej dokonane w styczniu 2011 roku. 

Wcześniej w innych postępowaniach, Sąd Rejonowy w Sosnowcu uwzględnił powództwa Prokuratora Okręgowego w Katowicach i zasądził na rzecz 3 najemców lokali znajdujących się w zasobach tej spółdzielni, położonych w Sosnowcu przy ulicy Lipowej, Gospodarczej i Mikołajczyka kwotę 71.506 złotych. Chodzi o pieniądze, które najemcy, w okresie od lutego do grudnia 2011 roku, przekazali spółdzielni na poczet wykupu zajmowanych mieszkań. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Sokolnia’’ przyjmowała od nich wpłaty tytułem ceny nabycia lokalu mieszkalnego, pomimo, że nie była już właścicielem budynków, gdzie te lokale się znajdowały. Budynki zostały wcześniej sprzedane. Prokurator uznał, iż w tym przypadku doszło po stronie spółdzielni do bezpodstawnego wzbogacenia, w związku z czym żądał zwrotu na rzecz najemców nienależnych świadczeń.  

Równocześnie w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach prowadzone jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakresie gospodarowania przez zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ swoim mieniem. W postępowaniu tym zarzuty popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk tj. oszustwa na szkodę między innymi lokatorów i najemców mieszkań pozostających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ i z art. 296 § 1, 2 i 3 kk tj. niegospodarności na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ -  przedstawiono Annie Cz., byłej Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ oraz Ryszardowi Sz.  Anna Cz usłyszała również zarzut nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej spółdzielni. Wobec nich stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

 

                                                                    Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

                                                                                               M. Zawada-Dybek 

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.