Oskarżeni o składanie nierzetelnych oświadczeń przy zawieraniu umów z NFZ

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi L. oraz Janinie L.L.   Osoby te oskarżone zostały o składanie nierzetelnych oświadczeń przy zawieraniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z zarzutów stawianych oskarżonym wynika, iż w ofertach wskazano, iż zarządzane przez nich placówki opieki medycznej dysponowały sprzętem medycznym, którego w rzeczywistości nie miały i że zatrudniały zespół lekarzy różnych specjalności, z którymi faktycznie na dzień składania oferty nie nawiązano umowy o pracę. Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują również, iż nierzetelna była informacja dotycząca posiadania certyfikatu zarządzania ISO w zakresie usług medycznych 

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i odmówili składania wyjaśnień. Tomasz L. złożył jedynie krótkie oświadczenie. 

Śledztwo w tej sprawie toczyło się od lipca 2013 r. Rozpoczęło się od zawiadomienia CBA, które kontrolowało placówkę.

Przestępstwo przedkładania nierzetelnych dokumentów w celu uzyskania zamówienia publicznego - zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. 

Równocześnie prokurator umorzył śledztwo w wątku dot. niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i działania na szkodę interesu publicznego. W śledztwie badano czy pracownicy ŚOW NFZ w Katowicach podejmowali prawidłowe działania i decyzje zarówno przy: rozstrzygnięciu konkursów i prowadzonych negocjacji, jak  również w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w miejscu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. W szczególności dotyczyło to rzetelności działań pracowników Działu Kontroli Realizacji Umów oraz pracowników zespołu negocjacyjnego. Postępowanie zostało umorzone wobec braku znamion przestępstwa. Postanowienie wydane w tym zakresie jest prawomocne. 

                                                         

                                                          Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                                        M. Zawada - Dybek

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.