Akt oskarżenia w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu

Prokuratura Okręgowa w Katowicach zakończyła śledztwo dot. nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Sokolnia’’ w Sosnowcu w okresie od marca 2010 do lipca 2012.

Do Sądu Okręgowego w Katowicach skierowano akt oskarżenia przeciwko 4 osobom. Wśród oskarżonych jest była prezes spółdzielni, dwaj członkowie zarządu spółdzielni oraz osoba, która nabywała od spółdzielni mieszkania.

Była prezes oskarżona została o popełnienie 9 przestępstw. Zarzucono jej wyłudzenie na szkodę lokatorów i najemców kwoty łącznie 151.000 złotych. Oskarżona również została o niegospodarność na szkodę zarządzanej przez nią spółdzielni, gdzie szkoda oszacowana została na kwotę 3.873.420 złotych oraz o prowadzenie ksiąg rachunkowych spółdzielni wbrew przepisom ustawy.

Jeden z viceprezesów spółdzielni oskarżony został o fałszowanie uchwał spółdzielni, które następnie przedkładane zostały notariuszowi.

Ryszard Sz. z kolei oskarżony został o popełnienie 6 przestępstw : działanie na szkodę spółdzielni - jako ustanowiony jako pełnomocnik - i wyrządzenia jej szkody w kwocie 1.800.000 złotych oraz oszustwa na szkodę osoby, która była jego kontrahentem.

Z materiału dowodowego wynika, iż oskarżona przyjmowała od najemców mieszkań pozostających w zasobach tej spółdzielni wpłaty na wykup mieszkań, podczas gdy wcześniej mieszkania te zostały sprzedane na rzecz oskarżonego w tej  sprawie Ryszarda Sz. W dwóch przypadkach w momencie przekazywania przez lokatorów wpłat na wykup mieszkania zawarte zostały umowy przedwstępne dot. ich sprzedaży na rzecz Ryszarda Sz. i w ostateczności mieszkania te zostały sprzedane na jego rzecz a lokatorzy nie uzyskali zwrotu wpłat.

Zarzut niegospodarności ( przedstawiony byłej Prezes ) związany jest przede wszystkim:

- z dokonywaniem wypłat na rzecz Ryszarda Sz . z tytułu rzekomo wykonywanych usług remontowo budowlanych na rzecz spółdzielni. Z zarzutu aktu oskarżenia wynika, iż dokonywane przez Spółdzielnie wypłaty stanowiły podstawę  do rozliczeń z Ryszardem Sz. dokonywanych  w związku z zakupem przez niego od spółdzielni nieruchomości,

- z dokonywaniem wypłat na rzecz Ryszarda Sz. w sytuacji gdy wartość usług remontowo – budowlanych wskazanych w fakturach nie odpowiadała rzeczywistej wartości wykonanych prac,

- ze zbyciem nieodpłatnie 8  mieszkań  osobom ( w tym Ryszardowi Sz), które nie miały uprawnień do nabycia mieszkań nieodpłatnie. 

Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Grozi  im kara pozbawienia wolności do lat 10. 

 

                                                   Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                               M. Zawada - Dybek

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.