Wyrok w sprawie byłych pracownic Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Sąd Okręgowy w Katowicach 13 sierpnia 2015 roku skazał 2 byłe pracownice Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - główną księgową oraz starszego inspektora ds kadr na kary: 4 lat pozbawienia wolności oraz 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nadto Sąd orzekł wobec oskarżonych środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z obsługą księgową w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na okres 3 lat oraz orzekł obowiązek naprawienia szkody: wobec jednej z nich w kwocie 741 128,75 złotych a wobec drugiej w kwocie 440 928,11 złotych. Kobiety skazane zostały za kradzież pieniędzy w kwocie 881 856,22 złotych na szkodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, usunięcie szeregu urzędowych dokumentów, posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami – w tym wprowadzenie do dokumentacji finansowej Urzędu podrobionych faktur na kwotę ponad 300 000 złotych, niedopełnienie obowiązków służbowych i działanie na szkodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.  

Wyrok zapadły w sprawie nie jest prawomocny.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Katowice – Południe w Katowicach, w oparciu o zawiadomienie o przestępstwie złożone przez Wojewodę Śląskiego. W dniu 27 lutego 2014 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach został skierowany akt oskarżenia w tej sprawie.

 

 

                                    Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                   Marta Zawada - Dybek

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.