Postanowienie sądu w sprawie Śląskich Zakładów Graficznych i Wydawniczych ,,Polonia’’ S.A. w likwidacji

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wykreślił z Krajowego Rejestru Sądowego spółkę Śląskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze ,,Polonia’’ S.A. w likwidacji. Postanowienie nie jest prawomocne. Postępowanie to prowadzone było na skutek skargi złożonej przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach.

Przedsiębiorstwo Śląskie Zakłady Graficzne i Wydawnicze "Polonia" S.A. założone zostało w 1923 roku przez Wojciecha Korfantego. Spółka wydawała gazety i czasopisma. W okresie 2000-2004 roku doszło do reaktywacji tej spółki. Zwołane w 2000 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Komisję Rewizyjną, która to komisja dokonała wyboru Zarządu Spółki. W konsekwencji tego w 2004 roku doszło do wpisanie  spółki do KRS . 

30 maja 2012 roku Prokurator Okręgowy w Katowicach złożył do Sądu wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wpisem tej spółki do KRS. Prokurator kwestionował w skardze fakt, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się w sposób sprzeczny z przepisami ówcześnie obowiązującego kodeksu handlowego. W uzasadnieniu postanowienia z 6 listopada 2015 roku sąd potwierdził ustalenia wskazane w skardze prokuratora. Sąd w uzasadnieniu wydanego orzeczenia wskazał między innymi, iż  powołany zarząd nie miał legitymacji do reprezentowania spółki. 

 

                                    Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                   Marta Zawada - Dybek

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.