Akt oskarżenia w sprawie dot. korupcji w górnictwie.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich akt oskarżenia obejmujący 14 osób. Oskarżeni odpowiedzą za przyjmowanie lub wręczanie korzyści majątkowych, w okresie od listopada 2000 roku do 2008 roku. Wśród osób objętych aktem oskarżenia jest Andrzej B. - wiceprezes zarządu spółki z Siemianowic Śląskich. Mężczyzna oskarżony został o przekazanie łapówek w kwocie 580.640 złotych osobom pełniącym funkcje kierownicze w kopalniach węgla kamiennego na terenie Śląska. Aktem oskarżenia objęto również 5 pracowników tej firmy, którzy również oskarżeni zostali o wręczanie łapówek. Kolejne 8 osób oskarżonych to osoby zajmujące kierownicze stanowiska w kopalniach.

Jak ustalono firma z Siemianowic Śląskich, której dotyczyło śledztwo zajmowała się produkcją chemii dla górnictwa: między innymi klei  i pianki. Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, iż korzyści majątkowe przez przedstawicieli tej firmy wręczane były w zamian za preferencyjne traktowanie spółki w stosunkach handlowych: dokonywanie zakupu od firmy, regulowanie płatności w pierwszej kolejności, niezgłaszania reklamacji w przypadku wadliwego towaru. Pieniądze (jednorazowo kwoty od 140 do 8.400 złotych) wręczane były w gotówce lub też zawierane były fikcyjne umowy zlecenia z pracownikami kopalni lub członkami ich rodzin.  Środki przeznaczone na łapówki  pozyskiwane były z środków zagranicznych, od spółki  powiązanej kapitałowo z firmą z Siemianowic Śląskich. Pieniądze na teren Polski przywożone były  z kolei w gotówce. Proponowane ,,,prowizje'' oznaczały odpowiednią kwotę pieniędzy wyliczoną  procentowo od wartości sprzedaży – z reguły 1%- 2 %.Wśród oskarżonych znajdują się osoby zajmujące kierownicze stanowiska w: KWK Zofiówka, KWK Borynia, KWK Jankowice, KWK Śląsk, Bytomskiej Spółce Węglowej, KWK Marcel, Zakładzie Górniczym Bytom II.

Oskarżeni, poza jedną osobą,  nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Skierowany do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich akt oskarżenia,  to już 6 akt oskarżenia w śledztwie pierwotnie prowadzonym w dawnej Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach. Poprzednio, 5 aktami oskarżenia objęto 12 osób. Wobec kilku wcześniej oskarżonych zapadły już prawomocne wyroki skazujące.

Wobec dwóch osób z firmy  zajmującej się produkcją chemii dla górnictwa z Siemianowic Śląskich, z uwagi na ujawnienie przed organami ścigania nielegalnego procederu, prokurator umorzył postępowanie karne. Osoby te skorzystały bowiem z klauzuli niekaralności.

Na zlecenie prokuratury czynności w tej sprawie wykonywało ABW.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12

 

                                           Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej 

                                                            w Katowicach

                                                       Marta Zawada-Dybek

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.