Akt oskarżenia w sprawie oszustw karuzelowych VAT

Akt oskarżenia w sprawie oszustw karuzelowych VAT

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 13 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniającej przestępstwa skarbowe związane z tzw. oszustwem karuzelowym VAT oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i prania pieniędzy. 

Działania organów ścigania oraz w części organów skarbowych pozwoliły na wszechstronne i pełne wyjaśnienie okoliczności związanych z oszustwami podatkowymi przy wykorzystaniu mechanizmu podatku VAT i związanych z tak zwaną karuzelą podatkową. 

Jak wynika z ustaleń śledztwa członkowie grupy, bazując na wzajemnych znajomościach i relacjach koleżeńskich, proponowali swoim znajomym rejestrację działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach kapitałowych na potrzeby uczestnictwa w fakturowym – fikcyjnym – obrocie towarami elektrycznymi, głównie przewodami elektrycznym. Osoby te, nie znały się wcześniej na prowadzeniu działalności gospodarczej oraz na handlu jakimkolwiek asortymentem.  Nie posiadały żadnego zaplecza logistycznego oraz jakichkolwiek kontaktów handlowych. 

Jak wynika z ustaleń śledztwa grupa zajmowała się pozorowaniem wymiany handlowej przewodami i skrzynkami pocztowymi oraz innym asortymentem elektrycznym. Działanie i funkcjonowanie zorganizowanej grupy przestępczej nie byłoby możliwe, bez przystąpienia do procederu jednego z kierowników oddziałów ogólnopolskiej hurtowni artykułów elektrycznych, funkcjonujących w latach 2011-2012 na terenie Katowic i Tychów. Osoba ta wykorzystując swoją wiedzę zawodową, znajomość i specyfikę rynku artykułów elektrycznych, w szczególności przewodów i kabli, decydowała o ilości i rodzaju asortymentu oraz cenie danego towaru, który był przedmiotem fikcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do podmiotu zarządzanego przez jednego z członków grupy. Jednocześnie wespół i w porozumieniu z innymi członkami grupy, kierownik wspomnianego oddziału hurtowni elektrycznej, ponownie nabywał przewody i inne artykuły od wspomnianych firm kontrolowanych przez członków grupy, a które sam wcześniej ze swojego oddziału sprzedał do odbiorcy na terenie Czech. Nadto kierownik oddziału dla utrudnienia wykrycia procederu aranżował zamieszczanie przez pozostałych członków grupy ogłoszeń na portalach internetowych o sprzedaży danego towaru, na które sam odpowiadał. 

Działania tej osoby miały na celu uniemożliwienie wykrycia przez organy skarbowe, procederu fikcyjnego obrotu tym samym towarem oraz pozorowanie nawiązywania rzeczywistych relacji handlowych z podmiotami kontrolowanymi przez pozostałych członków grupy przestępczej. Dla tego celu członkowie grupy składali drogą elektroniczną zamówienia, przesyłali specyfikacje towarowe, wymagania asortymentowe, dotyczące asortymentu towaru, który wcześniej do danej firmy sprzedali. 

Jak wynika z ustaleń śledztwa zorganizowana grupa przestępcza przy wykorzystaniu wyżej ustalonego mechanizmu i wzajemnych powiazań pomiędzy firmami przez siebie kontrolowanymi, dokonywała w okresie od marca 2011 r. do czerwca 2012 r. fikcyjnego obrotu towarowego tymi samymi przewodami elektrycznymi, skrzynkami pocztowymi oraz innymi artykułami elektrycznymi. Działania grupy spowodowały uszczuplenie należności Skarbu Państwa w podatku VAT, poprzez bezpodstawny zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w łącznej kwocie ponad 4 mln. zł.

Spośród 13 osób, którym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw powszechnych oraz przestępstw skarbowych w rożnych formach współsprawstwa, cztery osoby przyznały się do popełnienia zarzuconych im czynów. Wobec jednego z nich prokurator wystąpił z wnioskiem o wydanie wyroku skazującego i wymierzenia uzgodnionej z nim kary. 

Wszystkim oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. 

Zespół Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach- Monika Łata

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.