Zatrzymania w śledztwie dot. KWK ,,Mysłowice – Wesoła’

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji, na terenie województwa śląskiego zatrzymali w dniu 5 marca 2019 roku pięć osób. Zatrzymania  nastąpiły w śledztwie, dot. nieprawidłowości na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”, do których dochodziło w związku z zawarciem przez kopalnię  dwóch umów: jednej z 2009 roku, a kolejnej z 2011 roku. 

Wśród osób zatrzymanych   są osoby pełniące  wówczas funkcje kierownicze w ,,KWK Mysłowice – Wesoła’’. Osobom zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa niegospodarności, polegającego na przekroczeniu i niedopełnieniu obowiązków następstwem, czego było wyrządzenie  „Katowickiemu  Holdingowi Węglowemu” S.A  szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Łączna wartość szkody oszacowana została na  ok. 21.700.000 złotych.  W stosunku do  2 z podejrzanych kwota szkody wynikająca z zarzutów  określona została na  ok. 9.000.000 złotych, w przypadku dwóch kolejnych osób na kwotę ok. 10.000.000 złotych,  a w przypadku ostatniej na kwotę ok 2. 400.000 złotych . 

W śledztwie  prowadzonym od 2016 roku, prokurator  ustalił, iż związku z modernizacją w latach 2009-2015  szybu położonego na terenie  KWK ,,Mysłowice – Wesoła’’,  wchodzącego wówczas w skład Katowickiego Holdingu Węglowego,  doszło  do nieprawidłowości, których skutkiem było wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 21.700.000 złotych. Zarzuty mają związek z zawartą w 2009 roku umową  na modernizację szybu należącego do kopalni. Materiał dowodowy w śledztwie wskazuje, iż była ona częściowo nieuzasadniona. Przewidywała wykonanie prac,  które z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne, co doprowadziło do wygenerowania nieracjonalnych wydatków po stronie Katowickiego Holdingu Węglowego. Również nadzór  nad realizacją umowy nie był prawidłowy, w wyniku czego doszło do  nieuprawnionego wypłacenia środków wykonawcom. Część zarzutów ma natomiast związek  z kolejną umową zawartą w 2011 roku, przez nowe władze kopalni. Umowa dot. zdemontowania wyposażenia szybu. W tym wątku śledztwa, ustalono, iż zmontowane elementy, mogły być dalej bezpiecznie użytkowane, a ich  przedwczesne zdementowanie doprowadziło do wygenerowania zbędnych wydatków. 

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował  wobec nich środki zapobiegawcze w postaci  poręczeń majątkowych w kwotach od 50.000 złotych do 70.000 złotych.

W śledztwie tym uprzednio zarzuty przedstawiono 9 osobom. Są to zarzuty  poświadczenia nieprawdy w dokumentacji rozliczeniowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz  oszustwa  na  szkodę „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A na kwotę  łączną ok. 14.000.000 zł.  Wobec tych osób stosowne są wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczeń majątkowych. 

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

 

                                                             Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

                                                                           Marta Zawada - Dybek

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.