Zarzuty w śledztwie dot. zorganizowanej grupy przestępczej działającej na szkodę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

  • Drukuj

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach 11 marca 2019 roku, zostało zatrzymanych sześć osób.

Zatrzymania nastąpiły w prowadzonym od lipca 2017 roku śledztwie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie dopuszczali się popełniania przestępstw gospodarczych i skarbowych.

Zatrzymanemu Lechowi B. prokurator przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnianie przestępstw gospodarczych, przestępstw skarbowych, przestępstw korupcyjnych, wyłudzeń kredytów i innych. Pozostałe pięć zatrzymanych osób usłyszało zarzuty udziału w tej zorganizowanej grupie przestępczej. 

Zarzuty, które zostały przedstawione w tej sprawie osobom zatrzymanym, dotyczą ponadto powoływania się na wpływy, oszustw, prania brudnych pieniędzy. Podejrzani usłyszeli również zarzuty związane z działaniem na szkodę wierzycieli, poświadczaniem nieprawdy w dokumentach, przedkładaniem nieprawdziwych dokumentów w celu uzyskania kredytów, działaniem na szkodę spółki.  

Liczba zarzutów przedstawiona poszczególnym zatrzymanym jest  różna.

Lech B. usłyszał szesnaście zarzutów. Między innymi przedstawione mu zostały zarzuty płatnej protekcji, dotyczące podejmowania się przez niego pośrednictwa w załatwianiu różnych spraw, poprzez powoływanie się na wpływy między innymi w instytucjach i organach państwowych i na znajomość z  ówczesną minister, jak również poprzez utwierdzanie w istnieniu takich wpływów, tj.umawianie się na spotkania w biurze  senatorskim  i przekazywanie służbowych wizytówek.

Wśród osób zatrzymanych jest także  notariusz, który usłyszał między innymi zarzut niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku ze sporządzonymi przez niego  aktami notarialnymi i działania na szkodę interesu publicznego.

Marcinowi M., Magdalenie M., Agacie B.  oraz Jarosławowi M., poza zarzutem  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przedstawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy. Jarosław M. oraz Agata K. usłyszeli również zarzuty związane z oszustwami na kwotę ok. 2 mln złotych popełnionymi  na szkodę Narodowego Centrum  Badań i Rozwoju.

Prokuratorzy ustalili, iż  grupa działała od października 2012 roku do grudnia 2018 roku na terenie Katowic, Mysłowic i innych miejscowości na terenie Polski.  

Jeden z zarzutów stawianych członkom grupy dotyczy wyłudzenia na szkodę osoby fizycznej kwoty 715 tysięcy złotych.  Jak wynika z ustaleń śledztwa pokrzywdzony,  został  wprowadzony w błąd przez członka grupy przestępczej, co do zamiaru wywiązania się z umowy powierniczej i podjętych zobowiązań zmierzających do uzyskania dla pokrzywdzonego kredytu. Pokrzywdzony dokonał wpłaty pieniędzy na  rzekomy rachunek powierniczy, co było niezbędne dla uzyskania kredytu na zakup nieruchomości.  Ostatecznie  kredyt nie został przyznany, natomiast, jak wynika z dotychczas uzyskanych dowodów, tzw. ,,rachunek powierniczy’’, w rzeczywistości był rachunkiem jednego z podejrzanych. który odmówił zwrotu wpłaconych pieniędzy. 

Zarzuty, które usłyszeli członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej dotyczą także oszustw w łącznej  kwocie  ok. 2 milionów złotych, popełnionych na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Ustalenia śledztwa wskazują, iż członkowie grupy wprowadzili w błąd pracowników tej instytucji, a następnie wykorzystali uzyskane dofinansowanie niezgodnie  z przeznaczeniem.

Ustalenia śledztwa wskazują również, iż członkowie tej zorganizowanej grupy wprowadzili w błąd pracowników krakowskiego banku, co do zdolności kredytowej. Starając się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego, przedłożyli nieprawdziwe dokumenty. W ten sposób, pomimo braku zdolności kredytowej, uzyskali kredyt, który następnie został rozdysponowany niezgodnie z  przeznaczeniem i nie został też spłacony. Na skutek powyższego bank został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  w kwocie ok. 2,5 mln złotych.

Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, iż członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej podejmowali również czynności, które miały  udaremnić lub też znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy. Pieniądze te stanowiły korzyści związane z popełnianiem poszczególnych przestępstw opisanych w zarzutach. Zarzut prania brudnych pieniędzy obejmuje kwotę  ok. 11 mln złotych.

Do chwili obecnej zarzuty przedstawione zostały wszystkim zatrzymanym osobom. Nadal trwa przesłuchanie ostatniej osoby. Przesłuchani do tej pory podejrzani składali wyjaśnienia.

Decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych podjęta zostanie niezwłocznie po zakończeniu czynności z wszystkim podejrzanymi i po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15. 

 

                                           Zespół Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach 

 

 

 

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.