Skuteczne działania pozakarne prokuratora na rzecz małoletniego i jego matki

Na skutek 2 pozwów o zapłatę wniesionych przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach,  na rozprawach  przed Sądem Rejonowym w Bytomiu, w dniach 9 maja 2019 roku oraz  24 czerwca 2019 roku, zostały zawarte 2 ugody uwzględniająca w całości żądania prokuratora. Pozwana firma zajmująca się odszkodowaniami,  zobowiązała się zapłacić na rzecz małoletniego chłopca kwotę 18.743 złotych, w drugiej sprawie na rzecz jego matki kwotę 18.910 złotych wraz z odsetkami. 

Prokuratura Okręgowa w Katowicach podjęła działania pozakarne na rzecz małoletniego chłopca z Bytomia oraz jego matki, w związku z zawartymi dwoma umowami z firmą z Legnicy, na prowadzenie spraw o odszkodowanie komunikacyjne  w związku ze śmiercią ojca i męża.

          Jak ustalono ojciec chłopca zginął w wypadku samochodowym w 2007 roku.  Po tym zdarzeniu matka chłopca zawarła z firmą z Legnicy umowę na prowadzenie sprawy o odszkodowanie komunikacyjne dla małoletniego syna za śmierć ojca oraz drugą umową na swoją rzecz. W każdej z umów zagwarantowano wynagrodzenie dla firmy  w wysokości 35% plus VAT od wszystkich świadczeń, wypłaconych przez ubezpieczyciela wraz z należnymi odsetkami. Kiedy ubezpieczyciel wypłacił ubezpieczenie, firma pośrednicząca zatrzymała dla siebie, z tytułu zawartej umowy z dzieckiem,  kwotę 18.734,00 złotych, a z tytułu zawartej umowy z kobietą kwotę 18.743 złotych.

W toku podjętych czynności, prokurator ustalił odnośnie umowy zawartej na rzecz dziecka, iż w sprawie nie było zgody sądu opiekuńczego na zawarcie opisanej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czynność prawna dot. dziecka, przekraczająca zwykły zarząd – a taki charakter miała zawarta umowa, wymagała zgody sądu opiekuńczego. Bez takiej zgody umowa była nieważna. Nadto ustalono, iż firma nie była uprawniona do zawarcia tych umów, albowiem jej działalność wkraczała w dziedziny zastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów. Nadto umowa zawierała niedozwolone klauzule, jak i przekraczała granice wolności kontraktowej oraz była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

15 października 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Bytomiu, pozew o zapłatę przeciwko firmie z Legnicy. W pozwie domagano się zasądzenia kwoty 18.734 złotych od firmy zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań komunikacyjnych,  jako zwrotu nienależnych świadczeń  z tytułu umowy  na prowadzenie sprawy o odszkodowanie komunikacyjne dla małoletniego za śmierć  ojca. W odrębnej sprawie 10 grudnia 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Katowicach, skierowała do Sądu Rejonowego w Bytomiu, pozew o zapłatę przeciwko firmie  z Legnicy. W pozwie domagano się zasądzenia kwoty 18.910,02 złotych od firmy zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań komunikacyjnych, jako zwrotu nienależnych świadczeń z tytułu umowy na prowadzenie sprawy o odszkodowanie komunikacyjne zawartej z matką chłopca za śmierć męża.

 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach

                Marta Zawada- Dybek

 

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.